اتصال شکن هیدرولیک EB2000 بر روی بیل مکانیکی 55 تنی Zoomlion ZE550EK-10

March 1, 2022
آخرین مورد شرکت اتصال شکن هیدرولیک EB2000 بر روی بیل مکانیکی 55 تنی Zoomlion ZE550EK-10

اتصال شکن هیدرولیک EB2000 بر روی بیل مکانیکی 55 تنی Zoomlion ZE550EK-10